Thay đổi cách hiển thị thông tin tài khoản ngân hàng của Woocommerce

Đăng bởi: Phu Phan Mục: Wordpress Lúc: Bình luận: 0 favorite Lượt Xem: 86

Dù là chi tiết nhỏ nhưng cũng góp phần làm cho website của bạn trở lên chuyên nghiệp và tạo độ tin cậy hơn với khách hàng.

Sau khi hoàn thiện các bước dưới đây thì phần thông tin tài khoản ngân hàng của bạn khi khách chọn hình thức chuyển khoản sẽ hiển thị như sau:

Dù là chi tiết nhỏ nhưng cũng góp phần làm cho website của bạn trở lên chuyên nghiệp và tạo độ tin cậy hơn với khách hàng.

Sau khi hoàn thiện các bước dưới đây thì phần thông tin tài khoản ngân hàng của bạn khi khách chọn hình thức chuyển khoản sẽ hiển thị như sau:

Các bước thay đổi giao diện thông tin ngân hàng trong Woocommerce

Bước 1: Chắc chắn rồi! Bạn phải kích hoạt hình thức thanh toán là Chuyển khoản ngân hàng và nhập các thông tin ngân hàng của bạn tuần tự như hình nhé. Vì Việt Nam mình không dùng tới IBAN nên mình dùng trường đó để nhập link ảnh

Kích hoạt hình thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng

Tiếp theo nhập thông tin theo đúng thứ tự sau

Nhập thông tin tài khoản ngân hàng

Đường dẫn hình ảnh bạn có thể lấy đường dẫn bất kỳ. Miễn sao nó là hình ảnh. Hoặc bạn có thể vào Thư viện sau đó up logo các ngân hàng lên rồi copy đường dẫn cho vào cột 5 nhé

Bước 2: Chèn đoạn code sau vào functions.php trong theme bạn đang sử dụng. Đường dẫn file là wp-content/themes/{your-theme}/functions.php

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
/*
 * Tùy chỉnh hiển thị thông tin chuyển khoản trong woocommerce
 * Author: levantoan.com
 */
add_filter('woocommerce_bacs_accounts', '__return_false');
 
add_action( 'woocommerce_email_before_order_table', 'devvn_email_instructions', 10, 3 );
function devvn_email_instructions( $order, $sent_to_admin, $plain_text = false ) {
 
    if ( ! $sent_to_admin && 'bacs' === $order->get_payment_method() && $order->has_status( 'on-hold' ) ) {
        devvn_bank_details( $order->get_id() );
    }
 
}
 
add_action( 'woocommerce_thankyou_bacs', 'devvn_thankyou_page' );
function devvn_thankyou_page($order_id){
    devvn_bank_details($order_id);
}
 
function devvn_bank_details( $order_id = '' ) {
    $bacs_accounts = get_option('woocommerce_bacs_accounts');
    if ( ! empty( $bacs_accounts ) ) {
        ob_start();
        echo '<table style=" border: 1px solid #ddd; border-collapse: collapse; width: 100%; ">';
        ?>
        <tr>
            <td colspan="2" style="border: 1px solid #eaeaea;padding: 6px 10px;"><strong>Thông tin chuyển khoản</strong></td>
        </tr>
        <?php
        foreach ( $bacs_accounts as $bacs_account ) {
            $bacs_account = (object) $bacs_account;
            $account_name = $bacs_account->account_name;
            $bank_name = $bacs_account->bank_name;
            $stk <

Bình Luận

Nội dung thông tin bình luận

Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12