Thêm trường số lượng và nút thêm vào giỏ ra trang shop – woocommerce

Mô tả sơ về tính năng này là tạo trường số lượng ngay trên trang shop, hay các shortcode liên quan đến woocommerce

Kèm theo đó là nút add to cart ajax. Để khách có thể dễ dàng thêm vào giỏ sản phẩm và số lượng tùy chỉnh mà không cần phải vào trang chi tiết sản phẩm.

Code mình share bạn vui lòng đọc kỹ nhé 🙂 Đọc qua 1 lần hết đi rồi làm 1 lần nhá!

Bắt đầu thôi.!

Tạo cấu trúc html gồm chọn số lượng và nút add to cart

Mình hook vào woocommerce_after_shop_loop_item . Nếu bạn muốn thay đổi vị trí khác có thể tham khảo các hook archive shop khác thay thế woocommerce_after_shop_loop_item ở code trên.

Làm đẹp code tạo field số lượng và nút add to cart với vài dòng css

Thêm trường số lượng và thêm vào giỏ ra trang shop

Kết quả là chúng ta đã có như hình trên. Tuyệt vời chưa?

Xong.!

Trả lời

Google Ads Bảng giá Lý do nên chọn chúng tôi ? Quy trình quảng cáo Liên hệ nhận báo giá