Tạo label “Sale Up To Percent” cho sản phẩm đang giảm giá CỰC ĐẸP – [Flatsome]

hào mọi người ha! Nay là bài hướng dẫn hiển thị phần trăm giảm giá sản phẩm có chữ SALE upto được bố trí bắt mắt.

Thẳng vào vấn đề.

Bỏ code sau vào function.php

Ok như kia là đã gọi phần trăm giảm giá của sp ra được rồi.

Để ý chút ở dòng số 18 để thay thế link để trang đăng ký nhận ưu đãi

Nội dung code trên sẽ là nếu mà có giảm giá thì hiện giảm giá , còn không có thì nhận nút đăng ký nhận ưu đãi. Nên nếu bạn không muốn hiện nút đăng ký thì chỉ cần đơn giản thay thế bằng code bên dưới

Ok để thay thế vị trí hiển thị của phần phần trăm giảm giá này thì bạn có thể thay thế woocommerce_shop_loop_item_title bằng 1 trong các hook ở shop/categories .

Nice.! bây giờ làm đẹp cho code trên bằng 1 chút css chèn vào style.css của theme!

Lưu ý là code này mình share sử dụng cho theme flatsome, nếu bạn dùng theme wordpress khác vẫn sử dụng được hãy bổ sung thêm code bên dưới vào function.php

Chúc bạn thành công <3.

Tham gia Group để chung vui cùng bọn mình Flatsome Group

Nguồn: https://thietkewebgiarehcm.com/tao-label-sale-up-to-percent-cho-san-pham-dang-giam-gia-cuc-dep-flatsome/

Trả lời

Google Ads Bảng giá Lý do nên chọn chúng tôi ? Quy trình quảng cáo Liên hệ nhận báo giá