Hiển thị sản phẩm đã bán như Shopee

Hiển thị sản phẩm đã bán như shopee
Hiển thị sản phẩm đã bán như shopee

Để được như cái hình đã bán ở trên thì copy đoạn code dưới vào function.php của theme

Thêm 1 vài dòng css cho đẹp, copy bỏ zô style.css của theme.

OK như kia là ngon rồi đấy. À . để ý 2 cái link image ở dòng số 4 và 21 ở code trên, tải về up lên web của bạn rồi sửa lại URL trong phần css nha!

Nguồn : https://thietkewebgiarehcm.com/hien-thi-san-pham-da-ban-nhu-shopee/

Trả lời

Google Ads Bảng giá Lý do nên chọn chúng tôi ? Quy trình quảng cáo Liên hệ nhận báo giá